Pågående jobb

Just nu utför vi. Skarvreglering, Slipersbyte, Kabelsänkning, besiktning mm

Vi utför skarvreglering, slipersreglering, slipersbyte, rälsbyte, bankettbreddning, mm åt Infranord i Kalmar med 2st Huddig, 1st Volvo L120H, 6st TSA förare, 20st bantekniker, 1st arbetsledare och 1st besiktningsman pågår fram till midsommar.

Vi utför upprustning av hjälpkraftledningar i Mellerud åt Infranord med 2st korgmaskiner pågår fram till V25.

Vi utför Kabelsänkning åt Railcare AB med 5st maskiner 2st tillsyningsmän runt om i landet  pågår fram till V41.

Vi har 1st maskin på årsbasis i Borås åt Infranord för underhållsarbete.

Vi utför besiktningsarbete signal åt MYVI med 2st signalare pågår fram till V25.

Vi utför staketmotage åt NRC Group i Fiskeby med 2st maskiner och 4st banteknier pågår fram till V17.