Policy

JH Spårservice arbetar för att...

Arbetsmiljöpolicy:

  • JH Spårservice arbetar för att följa de normer, lagar och föreskrifter som ställs på vår verksamhet fortlöpande och aktivt arbeta
  • Fortlöpande och aktivt arbeta för förbättra och bevara god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt.
  • Vid nyinvesteringar av arbetsmaskiner och arbetsredskap låta arbets-och miljöfrågor ligga till grund för investeringar, i syfte att förhindra slitage och risker för våra medarbetare.
     

Miljöpolicy:

  • Vi skall aktivt i vårt dagliga arbete värna för en hållbar miljö och erbjuda tjänster med hänsyn till miljön. Våra medarbetare skall ha goda kunskaper om miljö och återvinning och vi skall hela tiden sträva efter att använda miljövänliga produkter.
     

Kvalitetspolicy:

  • Goda kundrelationer skall ligga till grund för att vi ska uppnå hög kvalitet för våra tjänster/ utförande. Alla medarbetare skall kompetensutvecklas kontinuerligt för att erhålla om vilka krav som ställs på det egna kvalitetsarbetet.