JH Spårservice

Om JH Spårservice

JH Spårservice ett proffs på spåret
JH Spårservice ett proffs på spåret

Ett proffs på spåret

Det hela startade som ett enmansföretag för snart trettio år sedan då Hardy Skoog bildade företaget JH Spårservice. Företaget har idag sitt säte i Hallstahammar där lokalerna möjliggör allt från kontor och utbildning till -underhåll -reparationer av utrustning och fordon.
JH Spårservice har sedan start haft en aktiv tillväxt inom järnvägsbranschen. I dag rustar företaget med sina ca 60 anställda aktivt järnväg i både Sverige, Norge och Danmark.

Norge

2015 startade Hardy JH Spårservice AS. Vi har ledningspersonal på plats (Lilleström) och maskiner
och verktyg i vårat lager på Grorud.
Vi har god och lång erfarenhet inom järnväg, spårvägen och tunnelbanan. Alla våra spårgående maskiner 
och maskinister har intyg att utfärda jobb på dessa områdena i Norge.
Kontaktperson för Norge är Jonas Svensson +46 70 724 7171
 

Viktigt med utbildning

Vi satsar på att höja kompetensen hos personalen. Denna satsning handlar bland annat om att ge medarbetare grundkunskaper kring säkerhet och behörighet att vistas på spårområden. Alla som arbetar vid eller på spåren måste ha utbildning och påbyggnad av dessa följer kontinuerligt vart efter man jobbar.
JH Spårservice kan tillhandahålla tillsyningsmän, för kortare eller längre uppdrag och vi har erfarenhet av olika typer av säkerhetsfrågor och planläggning av arbeten vid järnvägen. Vi gör produktionen bättre och säkrare.

Skydds och säkerhetsledare, tågvarnare, TSM A, E, L-skydd samt vägvakt, TSM spärrfärd inkl teknisk vagntjänst.

Vi erbjuder även erfaren arbetsledning med 20år innom branschen.

 

Investerar för framtiden

De senaste åren har JH Spårservice investerat i många nya maskiner för att täcka den spårbundna trafikens behov av upprustning och fortsatta utbyggnad.